Glazbeni susret Orahovica

Vrijeme održavanja: ožujak/travanj 2022.

Domaćin: OGŠ Milka Kelemena

Učenici će kroz glazbene aktivnosti utjecati na razvoj svijesti o očuvanju povijesno – kulturne baštine te osposobljavati učenike za življenje u multikulturnom svijetu.
Glazbenim aktivnostima će se poticati estetski razvoj, kreativnost te glazbene sposobnosti i interese.