Kulturni susret Harkány

Vrijeme održavanja: proljeće 2022.

Domaćin: Kitaibel Pál Osnovna škola

Radionice:
Narodna tradicija juga Mađarske
Prirodno blago nacionalnog parka Dunav-Drava